liên hệ chăm sóc khách hàng

 

Thơi gian làm việc của chăm sóc kháng hàng :
thứ 2 - thứ 6   9:00-12:00 13:00-18:00


Đơn hàng khẩn cấp ,vui lòng liên hệ chăm sóc khách hàng ngay :


1.zalo 819096302646 / quét mã zalo 


2.email:hoahoafood@h-ht.com


3.Facebook https://www.facebook.com/kouhei.ohashi.9